קטע:רש"י על דברי הימים א א כד

"שם ארפכשד שלח" - למעלה מנה בניו של שם ועתה התחיל שוב פעם אחרת מפני כבודו של אברהם משל לאדם שנפלה לו מרגלית כו' כדלעיל