קטע:רש"י על דברי הימים א א ו

"אשכנז ודיפת" - (בדלי"ת) ובחומש כתיב (בראשית יז) וריפת שמתחלה היו רפין ולא היו מתגברים על ישראל ולסוף נתמלאו דופי וריעוע