קטע:רש"י על דברים ל יח

"כי אבד תאבדון" - הרי המות