קטע:רש"י על דברים ל יב

"לא בשמים הוא" - שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה