קטע:רש"י על דברים לד יב

"ולכל היד החזקה" - שקבל את התורה בלוחות בידיו

"ולכל המורא הגדול" - נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא

"לעיני כל ישראל" - שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם שנאמר ואשברם לעיניכם והסכימה דעת הקב"ה לדעתו שנאמר אשר שברת יישר כחך ששברת חסלת פרשת וזאת הברכה