פתיחת התפריט הראשי

"ואת הנגב" - ארץ הדרום ד"א מערת המכפלה שנאמר ויעלו בנגב ויבא עד חברון

"ואת הככר" - הראהו שלמה יוצק כלי בית המקדש שנאמר בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה