פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברים לג יד

"וממגד תבואות שמש" - שהיתה ארצו פתוחה לחמה וממתקת הפירות

"גרש ירחים" - יש פירות שהלבנה מבשלתן ואלו הן קשואין ודלועין ד"א גרש ירחים שהארץ מגרשת ומוציאה מחדש לחדש