קטע:רש"י על דברים לג טז

"ורצון שוכני סנה" - כמו שוכן סנה ותהא ארצו מבורכת מרצונו ונחת רוח של הקב"ה הנגלה עלי תחלה בסנה

"רצון" - נחת רוח ופיוס וכן כל רצון שמבקרא

"נזיר אחיו" - שהופרש מאחיו במכירתו