קטע:רש"י על דברים לג ו

"יחי ראובן" - בעולם הזה

"ואל ימות" - לעולם הבא שלא יזכר לו מעשה בלהה

"ויהי מתיו מספר" - נמנין במנין שאר אחיו. דוגמא היא זו כעניין שנאמר: "וישכב את בלהה... ויהיו בני יעקב שנים עשר" (בראשית לה, כב), שלא יצא מן המנין.