קטע:רש"י על דברים לג ד

"תורה" - אשר צוה לנו משה מורשה היא לקוהלת יעקב אחזנוה ולא נעזבנה