קטע:רש"י על דברים לג א

"וזאת הברכה לפני מותו" - סמוך למיתתו שאם לא עכשיו אימתי