קטע:רש"י על דברים לב כח

"כי" - אותו גוי

"אובד עצות המה ואין בהם תבונה" - שאילו היו חכמים ישכילו זאת איכה ירדוף וגו'