קטע:רש"י על דברים לב ב

"יערוף כמטר לקחי" - זו היא העדות שתעידו שאני אומר בפניכם תורה שנתתי לישראל שהוא חיים לעולם כמטר הזה שהוא חיים לעולם כאשר יערפו השמים טל ומטר

"יערוף" - לשון יטיף וכן ירעפו דשן יערפו טל

"תזל כטל" - שהכל שמחים בו לפי שהמטר יש בו עצבים לבריות (ס"א יש עצבים בו) כגון הולכי דרכים ומי שהיה בורו מלא יין

"כשעירים" - לשון רוח סערה כתרגומו כרוחי מטרא מה הרוחות הללו מחזיקין את העשבים ומגדלין אותם אף ד"ת מגדלין את לומדיהן

"וכרביבים" - טיפי מטר ונ"ל ע"ש שיורה כחץ נקרא רביב כמד"א רובה קשת

"דשא" - ארברי"ץ (גראזגוויכס) עטיפת הארץ מכוסה בירק

"עשב" - קלח אחד קרוי עשב וכל מין ומין לעצמו קרוי עשב