קטע:רש"י על דברים לא יב

"האנשים" - ללמוד

"והטף" - למה באו לתת שכר למביאיהם