קטע:רש"י על דברים כ כ

"עד רדתה" - ל' רדוי שתהא כפופה לך