קטע:רש"י על דברים כ יז

"כאשר צוך" - לרבות את הגרגשי