קטע:רש"י על דברים כ יד

"והטף" - אף טף של זכרים ומה אני מקיים והכית את כל זכורה בגדולים