פתיחת התפריט הראשי

"כל העם הנמצא בה" - (ספרי) אפי' אתה מוצא בה משבעה אומות שנצטוית להחרימם אתה רשאי לקיימם

"למס ועבדוך" - (שם) עד שיקבלו עליהם מסים ושעבוד