קטע:רש"י על דברים כ ב

"כקרבכם אל המלחמה" - סמוך לצאתכם מן הספר מגבול ארצכם

"ונגש הכהן" - (סוטה מב) המשוח לכך והוא הנקרא משוח מלחמה

"ודבר אל העם" - (שם) בלשון הקדש