קטע:רש"י על דברים כט טו

"כי אתם ידעתם וגו' ותראו את שקוציהם" - לפי שראיתם העבודת כוכבים ושמא השיא לב אחד מכם אותו ללכת אחריהם