קטע:רש"י על דברים כח סט

"לכרות את בני ישראל" - שיקבלו עליהם את התורה באלה ובשבועה

"מלבד הברית" - קללות שבתורת כהנים שנאמרו בסיני