קטע:רש"י על דברים כח נט

"והפלא ה' את מכותך" - מופלאות ומובדלות משאר מכות

"ונאמנות" - ליסרך לקיים שליחותם