קטע:רש"י על דברים כח נג

"ואכלת וגו' בשר וגו' במצור" - מחמת שיהיו צרים על העיר ויהיה שם מצוק עקת רעבון