פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברים כח ל

"ישגלנה" - לשון שגל פילגש והכתוב כינהו לשבח ישכבנה ותקון סופרים הוא זה

"תחללנו" - בשנה הרביעית לאכול מפריו