פתיחת התפריט הראשי

"המארה" - חסרון כמו צרעת ממארת

"המהומה" - שגוש קול בהלות