קטע:רש"י על דברים כז יז

<< רש"י על דברים • פרק כז >>
א • ב • ח • ט • יב • טז • יז • יח • כד • כו • 


"מסיג גבול" - מחזירו לאחוריו וגונב את הקרקע לשון והוסג אחור