קטע:רש"י על דברים כז טז

"מקלה אביו" - מזלזל לשון ונקלה אחיך