פתיחת התפריט הראשי

"כאשר דבר לך" - והייתם לי סגולה