קטע:רש"י על דברים כו ג

"אשר יהיה בימים ההם" - אין לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא

"ואמרת אליו" - שאינך כפוי טובה

"הגדתי היום" - פעם אחת בשנה ולא שתי פעמים