קטע:רש"י על דברים כה יג

"גדולה וקטנה" - (ספרי) גדולה כשמכחשת את הקטנה שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה