קטע:רש"י על דברים כד טו

"ואליו הוא נושא את נפשו" - אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות עלה בכבש ונתלה באילן

"והיה בך חטא" - (ספרי) מ"מ אלא שממהרין להפרע ע"י הקורא