פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברים כד א

"כי מצא בה ערות דבר" - מצוה עליו לגרשה שלא תמצא חן בעיניו ס"א מצוה שלא תמצא חן בעיניו