קטע:רש"י על דברים כג כו

"כי תבא בקמת רעך" - (שם) אף זו בפועל הכתוב מדבר