קטע:רש"י על דברים כג יב

"והיה לפנות ערב" - סמוך להערב שמשו יטבול שאינו טהור בלא הערב שמש