קטע:רש"י על דברים כג י

"כי תצא וגו' ונשמרת" - שהשטן מקטרג בשעת הסכנה