קטע:רש"י על דברים כג טז

"לא תסגיר עבד" - כתרגומו ד"א אפילו עבד כנעני של ישראל שברח מחוצה לארץ לא"י