קטע:רש"י על דברים כג ז

רש"י על רש"י על דברים כג ז • [[רש"י על רש"י על דברים כג ז {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"לא תדרוש שלומם" - (שם) מכלל שנא' עמך ישב בקרבך יכול אף זה כן ת"ל לא תדרוש שלומם