קטע:רש"י על דברים כג ג

"לא יבא ממזר בקהל ה'" - לא ישא ישראלית