קטע:רש"י על דברים כב יח

"ויסרו אותו" - מלקות (כתובות מז)