קטע:רש"י על דברים כב יז

"ופרשו השמלה" - (שם) הרי זה משל מחוורין הדברים כשמלה