קטע:רש"י על דברים כב טז

"ואמר אבי הנערה" - (שם) מלמד שאין רשות לאשה לדבר בפני האיש