קטע:רש"י על דברים כב טו

"אבי הנערה ואמה" - (שם) מי שגדלו גידולים הרעים יתבזו עליה