פתיחת התפריט הראשי

"אבי הנערה ואמה" - (שם) מי שגדלו גידולים הרעים יתבזו עליה