פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברים כא יז

"פי שנים" - (ב"ב קכג) כנגד שני אחים

"בכל אשר ימצא לו" - מכאן שאין הבכור נוטל פי שנים בראוי לבא לאחר מיתת האב כבמוחזק