קטע:רש"י על דברים כא יד

"והיה אם לא חפצת בה" - (שם) הכתו' מבשרך שסופך לשנאותה

"לא תתעמר בה" - לא תשתמש בה בל' פרסי קורין לעבדות ושימוש עימראה מיסודו של ר"מ הדרשן למדתי כן