קטע:רש"י על דברים כא יב

"ועשתה את צפרניה" - (ספרי) תגדלם כדי שתתנוול