רש"י על דברים כא ד

רש"י על דברים • פרק כא
ב • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • כא • כב • כג • 


"אל נחל איתן" - קשה שלא נעבד

"וערפו" - קוצץ ערפה בקופיץ אמר הקב"ה תבא עגלה בת שנתה שלא עשתה פירות ותערף במקום שאינו עושה פירות לכפר על הריגתו של זה שלא הניחוהו לעשות פירות