קטע:רש"י על דברים י יד

"הן לה' אלהיך" - הכל ואעפ"כ רק באבותיך חשק ה' מן הכל