קטע:רש"י על דברים י יג

"לשמור את מצות ה'" - ואף היא לא לחנם אלא לטוב לך שתקבלו שכר