קטע:רש"י על דברים י טו

"בכם" - כמו שאתם (רואים אתכם) חשוקים מכל העמים היום הזה