פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברים יט כ

"ישמעו ויראו" - מכאן שצריכין הכרזה איש פלוני ופלוני נהרגין על שהוזמו בב"ד